Tìm hiểu quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa

Phế liệu nhựa là loại phế liệu có khả năng tái chế cao. Những năm gần đây tỉ lệ nhập khẩu phế liệu nhựa tăng đột biến. Tuy nhiên để được phép nhập khẩu phế liệu nhựa làm nguyên liệu sản xuất, các doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định, đáp ứng điều kiện được phép nhập khẩu phế liệu.

Điều kiện nhập khẩu phế liệu nhựa

Quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa

Quy định về nhập khẩu phế liệu nhựa

Doanh nghiệp có thể tự mình trực tiếp nhập khẩu phế liệu hoặc ủy quyền thông qua bên thứ ba nhưng phải có hợp đồng ủy thác nhập khẩu.

Đối với doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu

Các doanh nghiệp trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện và đã được cấp giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

 • Có cơ sở sản xuất
 • Sử dụng phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp
 • Có kho bãi (có quyền sở hữu hoặc đồng sở hữu, hoặc thuê) dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường
 • Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu cho sản xuất
 • Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường, đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường
 • Đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

(Căn cứ, điểm 1, Điều 4, Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT)

Đối với doanh nghiệp nhận ủy thác

Đối với các doanh nghiệp nhận sự ủy thác nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu.
 • Hợp đồng này được ký kết với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận.
 • Nội dung hợp đồng ủy thác phải ghi rõ các nội dung như sau: Loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với Giấy chứng nhận; Phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục phế liệu nhựa được phép nhập khẩu; Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường chứng nhận được cấp; làm nguyên liệu sản xuất; đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
 • Nội dung hợp đồng nhập khẩu phế liệu nhựa phải ghi rõ: Nguồn gốc, thành phần phế liệu nhựa nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy; Cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu thác nhưng không đạt các yêu cầu theo quy định.

(Căn cứ, điểm 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT)

Điều kiện đối với phế liệu được nhập khẩu

 • Phế liệu nhập khẩu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • Phế liệu nhập khẩu đã được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 • Phế liệu nhựa nhập khẩu đã được lựa chọn, phân loại riêng biệt theo mã HS, tên phế liệu, mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng phù hợp với quy định của pháp luật
 • Phế liệu nhựa nhập khẩu phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu QCVN 32:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 • Đối với những loại phế liệu mới phát sinh nhưng chưa có trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu, doanh nghiệp vẫn có thể nhập khẩu nếu được Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét và chấp thuận.

(Căn cứ Điều 5, Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT)

Các loại phế liệu nhựa được nhập khẩu

Phế liệu nhựa được phép nhập khẩu bao gồm:

 • Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác.
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme stylen (PS): Dạng xốp, không cứng
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Loại khác.
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Dạng xốp, không cứng
 • Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme stylen (PS): Loại khác
 • Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.
 • Phế liệu và mẩu vụn từ plastic (nhựa) khác.

Click xem bảng giá phế liệu ngay hôm nay

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ...
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.

Hotline