1900 6891
phelieugiacao.vn tuyển đối tác tham gia hệ thống cơ sở thu mua hàng phế liệu tại 63 tỉnh thành phố
>> Xem chi tiết <<

Thẻ giá thu mua đồng phế liệu

Cập nhật bảng giá thu mua phế liệu mới nhất tháng 4/2018

Đối với những người đang có nhu cầu bán phế...
Hotline