Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Đã Có Hiệu Lực Từ Ngày 29/10/2018

Quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu đã có hiệu lực từ ngày 19/10/2018. Những quy chuẩn này điều chỉnh lại những quy định đã có trong thông tư trước đó về hoạt động thu mua phế liệu. Đối với những loại phế liệu chưa có quy chuẩn rõ ràng thì đã được hoàn thiện chi tiết hơn. Trong đó bao gồm các loại như Sắt, thép; nhựa; giấy; thủy tinh; kim loại màu; phế liệu xỉ hạt lò cao. Theo đó, phế liệu xỉ hạt lò cao là xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ ngành luyện sắt thép.

Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Năm 2014 Chỉ Có 3/36 Mặt Hàng Được Quy Định

Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường quy định những quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu. Theo đó, phế liệu phải đáp ứng hai tiêu chuẩn. Thứ nhất, quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Thứ hai, phải thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Tại Điều 3 Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014, thể hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các loại phế liệu. Chúng thuộc Phụ lục Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu

Trên thực tế, việc ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu khá chậm trễ. Theo thống kê, năm 2014 mới chỉ có 3/36 phế liệu nhập khẩu có quy chuẩn. 3 mặt hàng phế liệu đó gồm: Phế liệu sắt, thép, nhựa.

Ngay cả quy chuẩn về phế liệu nhựa được áp dụng cũng còn nhiều bất cập cần sửa đổi. Cụ thể, theo kiến nghị của Hiệp hội Nhựa, bộ Quy chuẩn QCVN-32:2010/BTNMT của Bộ TNMT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu không thể áp dụng trong thực tế vì doanh nghiệp không có cách nào để tính được phần tạp chất trong lô hàng không vượt quá 2% theo quy định. Do đó cũng dẫn đến hàng bị bỏ tại cảng. Lý do được đưa ra là doanh nghiệp không dám nhận hàng vì không đáp ứng được yêu cầu.

Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Năm 2014 Gây Khó Khăn Cho Đơn Vị Kiểm Tra

Việc mặt hàng phế liệu chưa có quy chuẩn kỹ thuật gây nhiều khó khăn. Cơ quan hải quan không có cơ sở để kiểm tra, đối chiếu sự phù hợp quy chuẩn.

Trong 36 mặt hàng phế liệu nhập khẩu, mới chỉ có 3 mặt hàng có quy chuẩn quốc gia. Những mặt hàng phế liệu chưa có quy chuẩn rõ ràng khiến cơ quan hải quan không có căn cứ để quyết định có cho nhập khẩu hay không.

Quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu

Thiếu quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu tạo cơ hội cho doanh nghiệp gian lận. Doanh nghiệp lợi dụng nhập khẩu các phế liệu lẫn tạp chất nguy hại. Những phế liệu không thực sự đạt tiêu chuẩn vào Việt Nam. Chúng gây nên nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng cao.

Do Bộ TNMT chưa đưa danh mục doanh nghiệp đủ điều kiện lên cổng thông tin một cửa quốc gia. Vì vậy, doanh nghiệp đến làm thủ tục nhập khẩu chỉ cần xuất hai giấy. Thứ nhất là giấy bản sao chứng thực. Thứ hai là bản phô tô giấy mua bán lô hàng và có thể kiểm tra thông quan. Điều này, khiến hải quan không đủ cơ sở xác định doanh nghiệp nào đủ điều kiện nhập khẩu.

Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Mới Năm 2018

Nhằm mục đích cơ bản là:

 • Tăng cường quản lý hoạt động nhập khẩu
 • Sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng vệ thương mại
 • Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu phế liệu từ xa
 • Giảm thiểu nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó, quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu được ban hành và có hiệu lực.

Quy chuẩn quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu

Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Theo Thông Tư 08/2018/TT-BTNMT Bộ TN&MT 

 • Thứ nhất là QCVN 31:2018/BTNMT. Đây là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thứ hai, QCVN 32:2018/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thứ ba, QCVN 33:2018/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy Chuẩn Quốc Gia Về Môi Trường Phế Liệu Nhập Khẩu Theo Thông Tư 09/2018/TT-BTNMT, Bộ TN&MT

 • Thứ nhất, QCVN 65:2018/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thứ hai, QCVN 66:2018/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.
 • Thứ ba, QCVN 67:2018/BTNMT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Hai Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29/10/2018. Trong đó Thông tư 08/2018/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT.

Đó là hai Thông tư quan trọng về nhập khẩu phế liệu sản xuất kinh doanh. Với việc sử dụng phế liệu kim loại cũng như phế liệu các loại ngày càng phát triển như hiện nay, việc quản lý, kiểm soát nguồn gốc cũng như chất lượng cũng cần được quan tâm hàng đầu.

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ...
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.

Hotline