Kinh Doanh Phế Liệu Cần Điều Kiện Gì Để Đảm Bảo An Toàn Khi Thu Mua?

Thu mua phế liệu là một hình thức kinh doanh không mới. Thế nhưng nhiều người vẫn chưa nắm rõ được yêu cầu khi kinh doanh phế liệu cần điều kiện gì. Chính vì vậy mà có nhiều cơ sở, vựa phế liệu mọc lên nhưng không lâu sau đã phải thanh lý, hoặc đóng cửa vì những quy định khắt khe trong ngành và pháp luật. Vậy:

 • Kinh doanh phế liệu cần điều kiện gì?
 • Điều kiện kinh doanh thu mua phế liệu?
 • Quy định về kinh doanh phế liệu?
 • Kinh doanh phế liệu như thế nào?

Là một trong những hình thức kinh doanh mang lại lợi ích cho xã hội, đóng góp lớn vào việc làm sạch môi trường; tiết kiệm nguồn tài nguyên… vì vậy, chúng ta cùng đi tìm hiểu rõ những điều kiện, quy định kinh doanh trước khi có ý định thu mua phế liệu. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Kinh Doanh Phế Liệu Cần Điều Kiện Gì Để Đảm Bảo An Toàn Khi Thu Mua?

Tìm Hiểu Đôi Nét Về Hình Thức Kinh Doanh Phế Liệu

Kinh doanh, thu mua phế liệu và tái chế phế liệu là ngành nghề kiếm sống khá phổ biến của một lượng lớn người lao động hiện nay. Hoạt động này góp phần tiết kiệm lượng lớn nguồn tài nguyên. Hơn nữa, giá thu mua phế liệu cao cũng mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân.

Tuy nhiên nó lại như một “quả bom nổ chậm”, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nhiều điểm thu mua phế liệu mọc lên tự phát. Cơ sở này không tuân thủ các quy định về kinh doanh phế liệu, môi trường, phòng chống cháy nổ. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe các hộ dân xung quanh. Cũng từ đó làm mất mỹ quan thành phố, khu dân cư…

Vì vậy mà các chủ cơ sở kinh doanh nên thực hiện đúng các điều kiện kinh doanh thu mua phế liệu. Đó là vị trí đặt cơ sở; các điều kiện an toàn; vệ sinh môi trường…

Kinh Doanh Phế Liệu Cần Điều Kiện Gì?

Kinh Doanh Phế Liệu Cần Điều Kiện Gì?

Theo như quy định về kinh doanh phế liệu của pháp luật nhà nước ban hành thì những cơ sở kinh doanh thu mua phế liệu phải đáp ứng được quy định về kinh doanh phế liệu để giảm thiếu tối đa; hạn chế thấp nhất những rủi ro, nguy cơ cháy nổ gây thiệt hại về tài sản, con người và môi trường xung quanh.

Về Cơ Sở Pháp Lý

Cơ sở pháp lý về kinh doanh phế liệu như thế nào? Đó là câu hỏi mà bất kỳ chủ doanh nghiệp muốn bắt đầu kinh doanh đều phải nắm vững. Hiện tại, khi các doanh nghiệp phế liệu hoạt động và cần phải tuân theo thông tư và nghị định sau:

Thẩm quyền giải quyết

Nơi đăng kí kinh doanh: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh

Thời gian giải quyết: 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ

Việc cấp phép đủ điều kiện kinh doanh thu mua phế liệu về môi trường quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT

Điều 4.

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất:

a) Một (01) văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bảy (07) báo cáo các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo mẫu quy định về kinh doanh phế liệu tại Phụ lục 3a, 3b ban hành kèm theo Thông tư.

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;

d) Một (01) trong các văn bản sau.

văn bản quy định kinh doanh phế liệu

đ) Một (01) trong các văn bản sau:

e) Hợp đồng chuyển giao, xử lý tạp chất, chất thải với đơn vị có chức năng phù hợp. (Trong trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm, chất thải phát sinh);

g) Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ của cơ sở. (Trường hợp báo cáo không có kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình xử lý phế liệu thì phải bổ sung);

h) Bản cam kết xử lý phế liệu nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 4a ban hành kèm theo Thông tư này.

Thủ tục cấp

Thủ tục cấp hồ sơ cho kinh doanh phế liệu

Cơ quan cấp

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh thu mua phế liệu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận) đối với các trường hợp sau:
  • Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có khối lượng phế liệu nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Nhôm với khối lượng là 50 tấn/năm
 • Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất không thuộc các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời hạn

 • Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường là bốn mươi (40) ngày làm việc;
 • Thời hạn cấp Giấy xác nhận thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường là ba mươi (30) ngày làm việc;

Thủ tục duyệt hồ sơ

Thủ tục duyệt hồ sơ cho kinh doanh phế liệu

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập đoàn kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này và tiến hành kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
  • Trường hợp cần thiết: tiến hành lấy mẫu; phân tích; tham vấn các tổ chức; cá nhân có liên quan.
  • Thành viên đoàn kiểm tra có ý kiến nhận xét theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Kết quả kiểm tra điều kiện về bảo vệ môi trường được thể hiện bằng biên bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này.
  • Cơ quan có thẩm quyền không tổ chức đoàn kiểm tra đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất không có kho, bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu.
Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định về kinh doanh phế liệu, cơ quan có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa đáp ứng đủ điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, điều kiện về bảo vệ môi trường theo yêu cầu.
 • Tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các yêu cầu của văn bản thông báo và hoàn thiện, gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến cơ quan có thẩm quyền xem xét. Trường hợp cần thiết, cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra lại các điều kiện về bảo vệ môi trường và xem xét, cấp Giấy xác nhận. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, cơ quan có thẩm quyền thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp doanh nghiệp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • Tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất không phải nộp báo cáo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư này trong trường hợp phế liệu lần đầu tiên được đề nghị nhập khẩu và công trình; thiết bị sản xuất; tái chế; tái sử dụng phế liệu đề nghị nhập khẩu chưa đi vào vận hành tại thời điểm đề nghị cấp Giấy xác nhận.
  • Trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận, tổ chức, cá nhân phải nộp bổ sung báo cáo kết quả giám sát môi trường đối với các công trình, thiết bị xử lý chất thải trong quá trình sản xuất, tái chế, tái sử dụng phế liệu cho cơ quan có thẩm quyền.
  • Trường hợp cần thiết: cơ quan cấp Giấy xác nhận tổ chức kiểm tra thực tế; lấy mẫu phân tích; trường hợp không đủ điều kiện theo quy định; cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy xác nhận theo quy định của pháp luật.
Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu để thay đổi chủng loại
 • Trường hợp tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu để sử dụng có thay đổi về chủng loại; tăng khối lượng phế liệu nhập khẩu hoặc trường hợp tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu có thay đổi về tổ chức, cá nhân ủy thác nhập khẩu thì thực hiện thủ tục cấp; cấp lại Giấy xác nhận theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Trên là tất cả những vấn đề trả lời cho câu hỏi “Kinh doanh phế liệu cần điều kiện gì?” Mong rằng bài viết sẽ cung cấp được cho bạn đọc hiểu thêm những quy định về kinh doanh phế liệu.

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ...
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.

Hotline