Mẫu Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu Chi Tiết Và Chính Xác Năm 2020

Khi tham gia vào quá trình trao đổi hàng hóa, hợp đồng mua bán phế liệu được coi là công cụ đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các bên tham gia. Một hợp đồng mua bán chi tiết và chính xác giúp quá trình mua bán diễn ra suôn sẻ. Vậy về lĩnh vực mua bán hàng hóa phế liệu thì có mẫu hợp đồng mua bán như thế nào? Cùng Phế Liệu 247 tham khảo mẫu hợp đồng mua bán phế liệu chi tiết và chính xác năm 2020.

Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu – Công Cụ Đảm Bảo Lợi Ích Các Bên Tham Gia

Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu - Công Cụ Đảm Bảo Lợi Ích Các Bên Tham Gia

Thu mua phế liệu là một ngành kinh doanh sản phẩm mang lại nhiều việc làm cho người lao động. Thông thường, quá trình mua bán giữa người lao động và chủ nhà xưởng phế liệu là trên lời nói. Chúng không được cụ thể hóa trên giấy tờ hay hợp đồng. Nguyên nhân vì quá trình này thường có giá trị nhỏ, gây mất thời gian. Và mặt khác, không phải ai cũng quan tâm đến điều khoản. Và họ mua bán trên tinh thần quen biết là chính.

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp lớn, hay giá trị đơn hàng lớn, hợp đồng mua bán là cần thiết. Hợp đồng mua bán phế liệu được coi là công cụ tham chiếu để xử lý mọi phát sinh trong quá trình giao dịch. Người ta thường có câu nói “lời nói gió bay”. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên, giữa các doanh nghiệp cần phải soạn hợp đồng.

Hợp đồng mua bán phế liệu này còn là căn cứ nguồn gốc hàng hóa trước kiểm tra của người hành pháp. Có hóa đơn thì quá trình kế toán, xuất nhập hàng hóa, khai thuế mới được kê khai đúng pháp luật. Cũng giống như tiêu chuẩn để thành lập doanh nghiệp kinh doanh phế liệu, mọi hoạt động mua bán đều cần thực hiện trên giấy tờ.

Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu Năm 2020 Chi Tiết Và Chính Xác Nhất

Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu Năm 2020

Phế Liệu 247 là đơn vị chuyên thu mua và bán phế liệu kim loại, phế liệu giấy, nilon,… các loại trên thị trường. Với kinh nghiệm nhiều năm, lăn lộn trong các lĩnh vực, chúng tôi tự tin mang đến sự phục vụ tận tình và chu đáo nhất cho khách hàng. Chúng tôi thể hiện sự minh bạch trong mua bán, chi tiết bảng giá thu mua sắt phế liệu, nhôm phế liệu bao nhiêu tiền 1 kg, giá đồng phế liệu.

Với nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác cùng nhiều nhà sản xuất tái chế, nhà cung cấp, chúng tôi có mẫu hợp đồng mua bán phế liệu năm 2020 chính xác và chi tiết như sau:

Tải về mẫu hợp đồng mua bán phế liệu năm 2020 chi tiết và chuẩn xác: Mau-hop-dong-mua-ban-phe-lieu_Phế Liệu 247.

Chi Tiết Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày…..tháng….năm…..

HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHẾ LIỆU

(Số:……/HĐMB-……..)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

– Căn cứ…;

– Căn cứ khả năng và nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày…. tháng…. năm…… tại địa chỉ…………….., chúng tôi gồm:

Bên Bán (Bên A):

Họ và tên:………………………………………………. Sinh năm:……………….…

CMND/CCCD số:……………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm….….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………..………………

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………….………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………….………..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:…………………………………………………………….………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………….……………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:…………………………………….. Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà…………………………….. Sinh năm:………

Chức vụ:…………………………………………….. Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………….………………….…………….

Nơi cư trú hiện tại:…………………………………………………………..………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………..…………….)

Số TK:…………….…….- Chi nhánh……………….……- Ngân hàng………….……

Và:

Bên Mua (Bên B):

Họ và tên:………………………………. Sinh năm:……………………………………

CMND/CCCD số:………………….. do CA…………. cấp ngày… tháng…. năm…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………………..…………….

Số điện thoại liên hệ:……………………………………………………………..……..

(Nếu là tổ chức thì trình bày những nội dung sau:

Tên công ty:…………………………………………………………….………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………….……………….

Giấy CNĐKDN số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..

Hotline:……………………………………… Số Fax/email (nếu có):…………………

Người đại diện theo pháp luật:Ông/Bà……………………………… Sinh năm:………

Chức vụ:…………………………………………….. Căn cứ đại diện:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………….………………………….…………….

Nơi cư trú hiện tại:………………………………………………………..…………….

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………….)

Số TK:……………………………….- Chi nhánh…..………- Ngân hàng……………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng mua bán phế liệu số……………. ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ bán………. phế liệu cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. với giá………….. VNĐ (Bằng chữ:…………………… Việt Nam Đồng). Nội dung Hợp đồng như sau:

Điều 1. Đối Tượng Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu

Bên A đồng ý bán những phế liệu được liệt kê trong Bảng dưới đây:

STT Loại phế liệu Chỉ tiêu Đặc điểm Giá Số lượng Tổng Ghi chú
1.              
2.              
3.              
             

Cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm……………

Chỉ tiêu của những mặt hàng trên được xác định theo những tiêu chí sau:…………… (hoặc theo những tiêu chí được ghi nhận tại Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này).

Điều 2. Giá Và Phương Thức Thanh Toán

Bên A đồng ý bán toàn bộ phế liệu đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này cho Bên B với giá là………………… VNĐ (Bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng).

Số tiền trên đã bao gồm:……………………………. (……..VNĐ (Bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng)  thuế giá trị gia tăng/…)

Và chưa bao gồm:………………………………………………….……………………

Toàn bộ số tiền đã xác định ở trên sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A qua …. đợt, cụ thể từng đợt như sau:

 • Đợt 1. Thanh toán số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam Đồng) và được thanh toán khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).
 • Đợt… . Thanh toán toàn bộ số tiền còn lại, tức là……………. VNĐ (bằng chữ:………………….. Việt Nam đồng) khi……………….. có biên bản kèm theo. Việc thanh toán phải thực hiện theo phương thức…………… (chuyển khoản qua ngân hàng/trả tiền mặt/…).

Số tiền đã xác định theo nội dung trên sẽ được Bên B trả trực tiếp cho đại diện theo……../… của Bên A, cụ thể là:

Ông:…………………………………………………..Sinh năm:……………..………

Chức vụ:………………………………………………………………………..………

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

Và được chứng minh bằng Biên bản nhận tiền/… có chữ ký của những cá nhân sau:

 1. Ông:………………………………….. Sinh năm:…………………………………..Chức vụ:……………………………………………………………………………..…

  Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

 2. Bà:…………………………………………… Sinh năm:…………………………Chức vụ:……………………………………………………………………..…………

  Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA………… cấp ngày…./…../…….

  (Hoặc:

  Gửi qua ngân hàng tới Tài khoản số…………….. Chi nhánh…………….. – Ngân hàng………… có biên lai xác nhận/……… chứng minh)

  Trong quá trình thực hiện Hợp đồng trên nếu có sự thay đổi về giá thị trường/… dẫn tới việc thay đổi/phát sinh các chi phí/…………… thì số tiền chênh lệch/phát sinh trên/… sẽ do Bên …. chịu trách nhiệm.

Điều 3. Thực Hiện Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu

Thời Hạn Thực Hiện Hợp Đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

Trong đó, Bên A phải đảm bảo sẽ bàn giao bản sao của một số giấy tờ sau:……………… cho người đại diện……. của Bên B/Ông……….. trong thời hạn…. ngày, kể từ ngày…………… để chứng minh Bên B có quyền thu mua phế thải và………

Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng bị gián đoạn bởi những trường hợp khách quan, tình thế cấp thiết,…………….  thì thời hạn thực hiện Hợp đồng này được tính theo các quy định/căn cứ sau:

…………………………………………………………………………………….……

Địa Điểm Và Phương Thức Thực Hiện

Toàn bộ số phế liệu đã được xác định tại Điều 1 Hợp đồng này sẽ được Bên A giao cho Bên B qua…… đợt, cụ thể từng đợt như sau:

 • Đợt 1. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, với số lượng phế liệu như sau:…………………………. Được Bên A giao trực tiếp cho:

Ông…….………………………………………….. Sinh năm:…………………….…..

Chức vụ:…………………………………………………………………………..…….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

 • Đợt 2. Thực hiện vào ngày…/…../….. tại địa điểm………………, với số lượng hàng hóa như sau:…………………………. Được Bên A giao trực tiếp cho:

Ông…….………………………………………….. Sinh năm:…………………….…..

Chức vụ:…………………………………………………………………………..…….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Ngay sau khi nhận được số phế liệu trong từng đợt, Ông…………… có nghĩa vụ kiểm tra số lượng, chủng loại, tình trạng của số lượng phế liệu đã nhận, lập văn bản xác nhận việc đã nhận cũng như tình trạng khi nhận vào Biên bản/…. và giao Biên bản…. trực tiếp cho:

Ông…….………………………………………….. Sinh năm:…………………….…..

Chức vụ:…………………………………………………………………………..…….

Chứng minh nhân dân số:………………….. Do CA………….. cấp ngày…/…./…….

Trong thời hạn….ngày, kể từ ngày nhận số phế liệu ghi nhận trong Biên bản…. tương ứng, Bên B có quyền trả lại/…. số phế liệu đã nhận nếu phát hiện………….. và yêu cầu Bên A………………

Điều 4. Đặt Cọc

Trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…./…./……., Bên B có trách nhiệm giao cho Bên A số tiền là………………..VNĐ (Bằng chữ:…………….. Việt Nam Đồng) để bảo đảm cho việc Bên B sẽ mua toàn bộ số phế liệu đã xác định tại Điều 1 Hợp đồng này mà Bên A giao tới theo đúng nội dung Hợp đồng này, trừ trường hợp…………..

 • Trong trường hợp Bên A thực hiện đúng nghĩa vụ mà Bên B không mua/không nhận/… theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có quyền nhận số tiền trên (cụ thể là……………. VNĐ) để…………….
 • Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ dẫn đến Hợp đồng không được thực hiện/… thì Bên A có trách nhiệm trả lại số tiền trên cho Bên B và bồi thường một khoản tiền tương đương cho Bên B để…………………
 • Trong trường hợp hai bên tiếp tục thực hiện việc mua-bán, Bên A có quyền nhận số tiền trên để bù trừ nghĩa vụ thanh toán của Bên B/…
 • Trong trường hợp việc không thực hiện được Hợp đồng này là do lỗi của cả hai bên, số tiền trên sẽ được giải quyết như sau:………………………………..

Điều 5. Cam Kết Của Các Bên

Cam Kết Của Bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

Cam kết thực hiện đúng các quy định về …. theo quy định của pháp luật và khu vực.

Cam Kết Của Bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 6.Vi Phạm Hợp Đồng Và Giải Quyết Tranh Chấp

Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng vì bất kỳ lý do gì bên còn lại có các quyền sau:

 • Phạt vi phạm bên vi phạm một số tiền là:……………… VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng)
 • Ngoài ra, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu và được bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh bởi hành vi vi phạm. Thiệt hại thực tế được xác định như sau:………………………….
 • Trong trường hợp Bên A có các vi phạm về………. trong bất kỳ thời gian nào khi thực hiện công việc cho Bên B gây ra bất kỳ hậu quả gì. Bên A có nghĩa vụ phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước Bên A, pháp luật và các chủ thể có quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, các bên đồng ý ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Việc trao đổi, thương lượng này phải được thực hiện ít  nhất là …. lần và phải được lập thành…….. (văn bản). Nếu sau… lần tổ chức trao đổi, thương lượng mà hai bên không thỏa thuận giải quyết được tranh chấp, một bên hoặc cả hai bên có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Điều 7. Chấm Dứt Hợp Đồng Mua Bán Phế Liệu

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

 • Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;
 • Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;
 • Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;
 • Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 8. Hiệu Lực Hợp Đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…/…./…..

Hợp đồng này hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng, hoặc…

Hợp đồng này được lập thành…. bản bằng tiếng Việt, gồm……. trang. Các bản Hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau và Bên A giữ…. bản để…….., Bên B giữ…. bản để……

Bên A Bên B

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ...
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.

Hotline