Hỏi đáp về hoạt động nhập khẩu phế liệu thép của doanh nghiệp Việt Nam

Hỏi về Nhập khẩu phế liệu thép

Tôi là doanh nghiệp kinh doanh XNK.

Nay tôi có nhu cầu nhập khẩu thép phế liệu từ nước ngoài.

Cho tôi hỏi Quý cơ quan là để được nhập khẩu:

1. Nếu tôi là đơn vị nhập khẩu thép phế liệu để cung cấp cho đơn vị sử dụng làm nguyên liệu trong SX thép cuộn thì cần có những điều kiện gì?

2. Đơn vị sử dụng thép phải xin phép cơ quan nào để được nhập và sử dụng?
Nếu đơn vị sử dụng có GP nhập khẩu và sử dụng thép phế liệu thì mình là đơn vị thương mại (nhập ủy thác hay nhập kinh doanh, không sử dụng trong sx) thì có dùng GP của đơn vị sử dụng thép phế liệu được không ?

3. Hiện Việt Nam có cấm hay hạn chế nhập khẩu thép phế liệu (hàng rời) không? Nếu có thì có văn bản nào quy định không ?

Xin chân thành cảm ơn!

Hỏi đáp về hoạt động nhập khẩu phế liệu thép của doanh nghiệp Việt Nam

Hỏi đáp về hoạt động nhập khẩu phế liệu thép của doanh nghiệp Việt Nam

Xem thêm giá thu mua phế liệu mới nhất

Trả lời câu hỏi bạn đọc, Bộ phận tư vấn của Ban biên tập có ý kiến như sau:

1. Nếu tôi là đơn vị nhập khẩu thép phế liệu để cung cấp cho đơn vị sử dụng làm nguyên liệu trong SX thép cuộn thì cần có những điều kiện gì?

Căn cứ Điều 56 Điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu của Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ PHẾ LIỆU:

Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu

– Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

– Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

– Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

– Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu

– Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

– Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.

– Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.

– Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

c) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;

d) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;

đ) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;

e) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Đơn vị sử dụng thép phải xin phép cơ quan nào để được nhập và sử dụng?

Nếu đơn vị sử dụng có GP nhập khẩu và sử dụng thép phế liệu thì mình là đơn vị thương mại (nhập ủy thác hay nhập kinh doanh, không sử dụng trong sx) thì có dùng GP của đơn vị sử dụng thép phế liệu được không ?

a. Căn cứ Phụ lục I “Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất” (được ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì mặt hàng “sắt thép phế liệu” để được phép nhập khẩu cần phải đáp ứng được các mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng như sau:

– “Phế liệu thép nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

b. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã đáp ứng đúng các quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;

c) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;

d) Không được phép lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường hợp không có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Hiện Việt Nam có cấm hay hạn chế nhập khẩu thép phế liệu (hàng rời) không? Nếu có thì có văn bản nào quy định không ?

Căn cứ Phụ lục I “Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất” (được ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì mặt hàng “sắt thép phế liệu” để được phép nhập khẩu cần phải đáp ứng được các mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng như sau:

– “Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

– Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 có thể ở dạng rời, hoặc được buộc thành bó, nhưng không được ép thành khối, không được đóng thành kiện, bánh.

– Không cho phép nhập khẩu mạt cưa, mạt giũa trong loại phế liệu sắt, thép có mã HS 7204 4100.”

Ngoài ra, khi nhập khẩu phế liệu cần phải căn cứ các băn bản sau để thực hiện:

– Thông tư 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

– Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015  của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đề nghị bạn đọc tham khảo, thực hiện. Nếu còn chưa rõ thì liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Bạn có thể tìm nội dung các văn bản này ở mục THƯ VIỆN VĂN BẢN PHÁP LUẬT trên Cổng thông tin điện tử Hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn .

Bộ phận tư vấn của Ban biên tập thông báo để bạn đọc biết.

Trân trọng!

About Manager

Đứng ở vị thế là một cơ sở thu mua phế liệu hàng đầu, CÔNG TY CỔ PHẦN 247G VIỆT NAM trong quá trình hoạt động suốt một thập kỷ qua đã thực hiện thu mua, xử lý và tái chế phế liệu thân thiện với môi trường. Các sản phẩm bao gồm các phế liệu gia dụng, phế liệu công nghiệp hay phá dỡ các công trình, chúng tôi đều có thể xử lý an toàn, sạch sẽ theo đúng quy trình và tuân theo đúng luật pháp.
Với các đầu dịch vụ thu mua phế liệu uy tín trải dài trên khắp các tỉnh thành đất nước, Phế liệu 247 luôn mong muốn lại giá trị, lợi nhuận cho khách hàng của mình theo nhiều cách khác nhau từ các sản phẩm đã cũ...
Phế liệu 247 – lựa chọn hàng đầu cho các nhà cung cấp phế liệu. Sứ mệnh của chúng tôi là phải luôn nỗ lực để đạt được các tiêu chuẩn cao nhất về dịch vụ, tính toàn vẹn, hiệu quả chi phí và mối quan tâm đối với môi trường để xây dựng mối quan hệ trọn đời với các nhà cung cấp và quý khách hàng.

Hotline